A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Dom Polski w Barze
pl

30 lat Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”

Дата: 22.04.2020 17:52
Кількість переглядів: 8

     Dla nas Polaków, mieszkających na dawnych Kresach Polski, utrzymywanie więzi z Krajem naszych przodków jest bardzo wazne, ażeby tę więź utrzymać  potrzebna jest druga strona. Cieszymy się   więc, że tą drugą stroną, pośrednikiem w relacjach z Macieżą, w pierwszej kolejności jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Dom Polski w Barze jest przedsiębiorstwem-córką  Stowarzyszenia i jest jego własnością.

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” zaczęła się od 1998r., gdyż z inicjatywy pani Senator Gabrieli Cwojdzińskiej, ówczesnej Prezes Koszalińskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zainicjowany został kurs Dyrygentów Polskich Chórów na Ukrainie, który ponad wszelką wątpliwość był jednym z głównych zadań programowych Stowarzyszenia. Rada muzyczna Zarządu Koszalińskiego Oddziału wybrała Bar miejscem realizacji tego zadania, zaś chórem ćwiczebnym—chór kameralny „Cantica Anima”, wówczas działający przy Barskim Rejonowym Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu Polaków. Przez siedem lat (1998-2005) Bar skupiał dyrygentów chórów polskich z całej Ukrainy: Charków i Drohobycz, Odessa i Winnica,  Krzemieniec i Symferopol , Dniepropietrowsk i Kijów, oraz wiele innych miast ukraińskich, w których dzięki kursom dyrygenckim została zakorzeniona kultura polskiego śpiewu chóralnego.

      Wspominam również  Światowe Festiwale Chóralne, dziecięce warsztaty w Koszalinie, ś.p. pierwszego Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był wielkim przyjacielem wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie.Spotkania Koszalińskie były dla nas wielkim, niepowtarzalnym przeżyciem w sferze poczucia tożsamości i więzi narodowej. Oczyma wyobraźni widzę amfiteatr, wypełniony po brzegi ludzką życzliwością, która wysoką łuna bije nad Koszalinem. W tym miejscu chciałabym przytoczyć fragment listu, który napisała do mnie p.Senator Gabriela Cwojdzińska. ”Dziękuję Pani, droga pani Małgorzato, za wszystko, co pan Bóg pozwolił mi razem z panią zorganizować i przeżyć, i wspólnie ofiarować dla dobra Rodaków na Ukrainie i w Polsce”.

        Z kolei zaś, dziękując za współpracę z Koszalińskim Oddziałem „Wspólnoty Polskiej’, pragnę zapewnić, iż to, co zostało zakorzenine w Koszalinie, rozwija się i będzie kontynuowane dla dobra Polaków i dla rozwoju polskiej kultury w świecie.

        Krótkotrwałą współpracę nawiązaliśmy również z Oddziałem Rzeszowskim Wspólnoty Polskiej. Polegała ona na udziale Zespołu tanecznego „Aksamitki” w Festiwalu Folklorystycznym w Iwoniczu Zdroju.

        Aktywna działalność Polaków Barskich, włożenie wysiłku członków naszej organizacji w krzewienie polskiej kultury i tradycji oraz odrodzenie języka polskiego na terenach Podola, a nadto utrzymywanie ożywionych kontaktów z wieloma ośrodkami w Polsce, spowodowało, że Bar stał się ważnym i żywotnym ośrodkiem polskiego ducha, polskiej myśli, polskiej kultury.

        Najważniejszym zadaniem Polaków Barskich od roku 2003 była budowa Domu Kultury z częścią oświatową. Ostateczna decyzja została podjęta przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w końcu 2009 roku. Była to niewątpliwie ogromna zasługa  ówczesnego Prezesa Stowarzyszenia ś.p. Macieja Płażyńskiego. W październiku 2010 roku odbyło sie uroczyste położenie kamienia węgielnego pod budowę objektu.

         Budowa trwała nieprzerwanie do 2013 roku. Następnie została wstrzymana na okres niemal dwóch lat. W listopadzie 2014 roku, ku naszemu wielkiemu zadowoleniu, wznowiono prace budowlane i wykończeniowe, które zostały ukończone we wrześniu 2015r. Powstałe w roku 1999 przy Barskim  RKOSP

im. Konfederatów Barskich zespoły artystyczne, a mianowicie: chór kameralny „Cantica Anima”, chór dziecięco-młodzieżowy  „Młode Liście” i zespół foklorystyczno-taneczny „Aksamitki”, które obecnie mogą się pochwalić sporymi osiągnięciami, znalazły w Domu Polskim doskonałą bazę lokalową. Po latach korzystania z wynajętych, nieprzystosowanych do tego typu działalnności, sal i lokali, kierownicy zespołów mają nareszcie komfortowe warunki pracy.

      Ponadto  w  Domu  Polskim odbywa się nauka języka polskiego na wszysykich możliwych poziomach w dwóch w pełni wyposażonych pracowniach. Najlepsi uczniowie mają możliwość wyjazdu do Polski na kolonie letnie. Młodzi  barczanie nie raz gościli w Warszawie , Pułtusku, Krakowie na zaproszanie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Szczęśliwe, syte wrażeń, dzieci wracają na Ukrainę zawsze w przekonaniu, że dobrze spożytkowały czas spędzony w Polsce. Dla nich wszystkich wyjazdy do Polski są nie tylko prawdziwą przyjemnością i relaksem, ale również kolejną lekcją polskości.

         Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem.

          Z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w imieniu własnym oraz w imieniu Polaków Barskich składam na ręce Prezesa Stowarzyszenia Pana Piotra Dariusza Bonisławskiego gratulację oraz serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, dalszych sukcesów, szerokich perspektyw rozwoju, oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności dla wszystkich pracowników organizacji.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора